Select your language

Klachtenprocedure

Minded Motion probeert haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de lessen, events, communicatie of de organisatie zelf. Minded Motion beschouwt klachten of opmerkingen als een uitgelezen kans om de kwaliteit van onze activiteiten te verbeteren. Onderstaand hebben wij een stappenplan toegelicht om klachten te melden, waardoor wij de kwaliteit van onze activiteiten kunnen verbeteren.

LESSEN

1.   Indienen van een klacht bij de betreffende trainer.

  Wekelijks staan onze trainers en hulptrainers met volle overgave lessen te verzorgen aan de freerunners. Soms zien ze iets over het hoofd of maken ze wellicht een foutje. We vragen je de klachten in eerste instantie ter plaatste bij de trainer te melden, zodat de mogelijkheid kan worden geboden om de klacht ter plaatse op te lossen.

  2.   Indienen van een klacht schriftelijk 

   Mocht u het idee hebben dat er weinig met de klacht gebeurd, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij info@mindedmotion.nl. Na het verzamelen van informatie over de betreffende klacht nemen we contact met u op. Wij zullen zorg dragen voor een correcte afhandeling en deze klacht binnen 1 werkweek behandelen. 

   3.   Telefonisch 

    Pesten is binnen onze organisatie NOT DONE! Regelmatig laten we de kinderen weten dat pesten absoluut niet kan en dat wij als freerunners bij de Minded Motion Family horen. Een freerunner pest niet! Freerunners helpen elkaar en accepteren iedereen! 

    Toch kan het voorkomen dat er gepest wordt zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn. Mocht u pesten opmerken dan horen wij dit graag telefonisch via 077 208 6212. 

    ACTIVITEITEN EN ORGANISATIE

    1. U kunt schriftelijk een klacht indienen bij info@mindedmotion.nl. Wij zullen zorg dragen voor een correcte afhandeling en deze klacht binnen een werkweek behandelen. Na het verzamelen van informatie over de betreffende klacht nemen we contact met u op.


    WAT DOEN WIJ MET KLACHTEN?

    1. Melden bij de trainer en samen in overleg gaan om dit in de toekomst te voorkomen
    2. Een coƶrdinator zal de les bezoeken om te kijken naar deze klacht.
    3. Tenminste tweemaal per jaar wordt een overzicht gemaakt van de aard en de omvang van de klachten en gezamenlijk met het team behandeld. De bron van de klacht blijft anoniem.